جهنم

همه ما تو محیط کار و زندگیمون با همه تیپ آدمی طرف هستیم… ولی بعضیا انگار مستقیم از جهنم برای شکنجه ما فرستاده‌شدن!
ایده این بخش از سایت Client from hell گرفته شده و رفتارها و توقعات عجیب و غریب اطرافیانم رو می‌تونید زیر این دسته بخونید!!!